Written question E-9819/10 Gaston Franco (PPE) lill-Kummissjoni. Adattament tal-kriterji ta’ eliġibilità tal-Fond ta’ Solidarjetà skont id-diversi diżastri naturali