Written question E-005053/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Kwistjonijiet ta’ etika u ta’ benessri tal-annimali b’rabta mal-modifika ġenetika ta’ annimali