Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jtemm ir-reviżjoni interim parzjali tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 661/2008 li jimponi dazju definittiv antidumping fuq importazzjonijiet ta’ nitrat tal-ammonju li joriġinaw mir-Russja