Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8384 – Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) (Text av betydelse för EES. )