Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8384 – Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) (Dokuments attiecas uz EEZ. )