Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8384 – Carlyle / CITIC / McDonald’s / McDonald’s China) (Tekstas svarbus EEE. )