Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8384 – Carlyle / CITIC / McDonald’s / McDonald’s China) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )