Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 729/2009 tal- 10 ta’ Awwissu 2009 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet tal-oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Ciauscolo (IĠP))