Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1522 z dnia 15 października 2020 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka europejskiego w obszarach 8a, 8b, 8d oraz 8e przez statki pływające pod banderą Belgii