Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1522 της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2020 για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μπακαλιάρου μερλούκιου στις ζώνες 8a, 8b, 8d και 8e από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου