Nařízení Komise (EU) 2020/1522 ze dne 15. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu štikozubce obecného v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie