Kommissionens forordning (EU) nr. 734/2012 af 10. august 2012 om forbud mod fiskeri efter laks i EU-farvande i underområde 22-31 (Østersøen med undtagelse af Den Finske Bugt) fra fartøjer, der fører svensk flag