Pisno vprašanje P-1825/08 vlaga Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE) za Komisijo. Industrijska in logistična cona Asturije (Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias - ZALIA)