Rettifika għall-Għajnuna mill-Istat — ir-Repubblika Latvjana — Għajnuna mill-Istat C 39/09 (ex N 385/09) — Finanzjament pubbliku tal-Infrastruttura tal-port fil-port ta’ Ventspils — Stedina biex jitressqu kummenti skont l-Artikolu 108(2) tat-TFUE ( ĠU C 62, 13.3.2010 )