Written question E-009443/11 Christine De Veyrac (PPE) lill-Kummissjoni. It-trasport tal-bhejjem fl-Unjoni Ewropea