Rettifika għas-sejħa għall-proposti 2010 – EACEA/31/09 – Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti fl-Edukazzjoni Ogħla u t-Taħriġ Professjonali ( ĠU C 323, 31.12.2009 )