Written question E-011197/10 Konstantinos Poupakis (PPE) u Georgios Papanikolaou (PPE) lill-Kummissjoni. Il-kriżi ekonomika taffettwa l-istudji fl-universitajiet li jużaw modi ta’ tagħlim mill-bogħod u l-gradwazzjonijiet minnhom