Written question E-011376/11 Silvana Koch-Mehrin (ALDE) u Diana Wallis (ALDE) lill-Kummissjoni. Informazzjoni ġdida dwar Ley de Costas