Written question E-009701/11 Mario Borghezio (EFD) lill-Kummissjoni. Il-ħtieġa li l-UE tintervieni biex tiddefendi l-libertà reliġjuża tal-Kopti