Written question E-004208/11 Luigi de Magistris (ALDE) lill-Kummissjoni. Il-konverżjoni ta’ dik li qabel kienet raffinerija taz-zokkor f’Russi (f’Ravenna): il-possibilità li ma jiġux rispettati d-dispożizzjonijiet ambjentali Ewropej