Written question E-006762/11 Georgios Koumoutsakos (PPE) u Georgios Papastamkos (PPE) lill-Kummissjoni. Użu eċċessiv ta' fertilizzanti u riperkussjonijiet fuq is-saħħa pubblika