Kawża C-287/12 P: Appell ippreżentat fis- 7 ta’ Ġunju 2012 minn Ryanair Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit- 28 ta’ Marzu 2012 fil-Kawża T-123/09, Ryanair Ltd vs Il-Kummissjoni Ewropea