TITJUR Povse Opinjoni tal-Avukat Ġenerali - Sharpston - 16 ta’ Ġunju 2010. # Doris Povse vs Mauro Alpago. # Talba għal deċiżjoni preliminari: Oberster Gerichtshof - l-Awstrija. # Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri - Regolament (KE) Nru 2201/2003- Tneħħija illegali tal-minuri - Miżuri provviżorji dwar is-‘setgħa ta’ deċiżjoni tal-ġenituri’ - Dritt ta’ kustodja - Deċiżjoni li tordna r-ritorn tal-minuri - Infurzar - Ġurisdizzjoni - Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni prel. # Kawża C-211/10 PPU.