Written question E-002460/11 Jim Higgins (PPE) lill-Kummissjoni. Il-protezzjoni taċ-ċiklisti mill-vetturi għall-merkanzija tqila (HGVs)