Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 243/2010 tat- 23 ta' Marzu 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward Titjib għall-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju (IFRSs) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)