Written question E-009688/11 Jim Higgins (PPE) lill-Kummissjoni. Il-protezzjoni tal-industrija tal-mużika fl-Irlanda