Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill Evalwazzjoni ta' l-azzjoni li ħadet l-Ungerija bi tweġiba għar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' l-10 ta' Ottubru skond l-Artikolu 104(7) skond il-proċedura għad-defiċit eċċessiv