Written question E-011964/11 George Lyon (ALDE) lill-Kummissjoni. Implimentazzjoni tad-Direttiva 2008/120/KE dwar il-protezzjoni tal-majjali – Projbizzjoni fuq stalel individwali tal-majjali (4)