Decyzja Rady Administracyjnej Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczeń niektórych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin