Odluka Administrativnog vijeća Zavoda za biljne sorte Zajednice od 1. travnja 2020. o unutarnjim pravilima o ograničenjima određenih prava ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka u okviru funkcioniranja Ureda Zajednice za biljne sorte