Afgørelse fra bestyrelsen for Administrationsrådet for EF-Sortsmyndigheden af 1. april 2020 om interne regler vedrørende begrænsninger af visse registreredes rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger som led i EF-sortsmyndighedens funktion