Rozhodnutí správní rady Odrůdového úřadu Společenství ze dne 1. dubna 2020 o vnitřních předpisech týkajících se omezení některých práv subjektů údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci fungování Odrůdového úřadu Společenství