Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni li trid tittieħed mill-Unjoni fi ħdan il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni maħluq mill-Ftehim Ewro-Mediterran li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-emenda tal-Anness II tal-Protokoll 4, dwar il-lista ta' ħidma jew ipproċessar meħtieġa li għandhom jitwettqu fuq materjali mhux oriġinanti sabiex il-prodott manifatturat jista' jikseb l-istatus oriġinanti, skont id-dħul fis-seħħ tas-Sistema Armonizzata tal-2007