Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 927/2012 tas- 16 ta’ Lulju 2012 li jistabbilixxi l-iskadenza fil-każ ta’ użu mhux biżżejjed tal-opportunitajiet tas-sajd taħt il-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu tal-Groenlandja, min-naħa l-oħra