Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5919 – Apollo/Alcan) Text av betydelse för EES