Strategia na rzecz wzmocnienia praw konsumentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie strategii na rzecz wzmocnienia praw szczególnie wrażliwych konsumentów (2011/2272 (INI))