Strateġija għat-tisħiħ tad-drittijiet tal-konsumaturi vulnerabbli Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat- 22 ta' Mejju 2012 dwar strateġija għat-tisħiħ tad-drittijiet tal-konsumaturi vulnerabbli (2011/2272(INI))