Visneaizsargātāko patērētāju tiesību stiprināšana Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. maija rezolūcija par stratēģiju neaizsargāto patērētāju tiesību stiprināšanai (2011/2272(INI))