Haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistaminen Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. toukokuuta 2012 strategiasta haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi (2011/2272(INI))