Written question E-000478/11 Maria Badia i Cutchet (S&D) lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha f’idejha r-riżultati tal-istudju mitlub mis-Segretarjat Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej dwar is-sistema Spanjola ta’ rikonoxximent tal-Bakkalawreat Ewropew?