Mål T-370/11: Talan väckt den 8 juli 2011 — Polen mot kommissionen