Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “is-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali: kif għandhom jinqasmu l-kompetenzi bejn l-UE u l-Istati Membri?” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)