Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5925 — Metlife/Alico/Delam) EØS-relevant tekst