Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5925 – Metlife/Alico/Delam) Text s významem pro EHP