PROPCELEX P6_TA(2007)0225#Iż-żieda fl-ikel ta' vitamini u minerali u ta' ċerti sustanzi oħra ***I#Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1925/2006 rigward iżżieda fl-ikel ta' vitamini u minerali u ta' ċerti sustanzi oħra. (COM(2006)0606 — C6-0337/2006 — 2006/0193(COD))