Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 826/2010 tal- 20 ta’ Settembru 2010 li jidderoga mir-Regolament (UE) Nru 1272/2009 fir-rigward ta’ xiri u bejgħ ta’ butir u ta’ trab tal-ħalib xkumat