Sommarju ta' Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad- 29 ta' Marzu 2006 marbuta ma' proċedura taħt l-Artikolu 82 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u l-Artikolu 54 tal-Ftehim taż-ŻEE kontra Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems B.V., Tomra Systems GmbH, Tomra Butikksystemer AS, Tomra Systems AB u Tomra Leergutsysteme GmbH (Każ COMP/E-1/38.113 — Prokent/Tomra) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)