Written question E-4432/10 Othmar Karas (PPE) u Evelyn Regner (S&D) lill-Kummissjoni. It-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat ta’ kumpaniji fi ħdan is-suq intern