Written question E-8886/10 José Manuel Fernandes (PPE) lill-Kummissjoni. Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) 2007-2013