Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 777/2012 tas- 27 ta’ Awwissu 2012 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 872/2004 li jirrigwarda iktar miżuri restrittivi li għandhom x'jaqsmu mal-Liberja